NOWY ROZDZIAŁ PAJACYKA

Nowa odsłona Pajacyka to program wsparcia psychospołecznego dla dzieci i młodzieży w kryzysie. Nasz cel to zapewnienie im pomocy specjalistów oraz rozwój umiejętności życiowych, społecznych i zainteresowań. Chcemy, aby dzieci z rodzin wieloproblemowych mogły liczyć na realne i długofalowe wsparcie, dzięki któremu nauczą się, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych w przyszłości.

DLACZEGO PAJACYK SIĘ ZMIENIA?

Trwająca pandemia zwróciła naszą uwagę na narastające potrzeby związane z dobrostanem psychicznym dzieci i młodzieży. Problemy z depresją, stanami lękowymi czy poczuciem braku własnej wartości to codzienność tysięcy dzieci i nastolatków w Polsce. Z kolei zamknięcie szkół, pozbawienie kontaktu z rówieśnikami i pogorszenie sytuacji materialnej wielu rodzin sprawiły, że pomoc psychospołeczna stała się niezbędna.

NA CZYM POLEGA PROGRAM?

Program zakłada wsparcie działań organizacji lokalnych z całej Polski. Organizacje te na co dzień pomagają dzieciom z rodzin wieloproblemowych, niektóre prowadzą także dożywianie w ramach programu Pajacyk. W oparciu o doświadczenie i właściwe rozpoznanie potrzeb dzieci, organizują warsztaty, grupy wsparcia i terapie indywidualne oraz ciekawe zajęcia pozaszkolne. Polska Akcja Humanitarna wspiera te działania w ramach konkursu grantowego.

KOMU POMAGAMY?

Wsparcie trafia do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju. Dodatkowo przewidzieliśmy spotkania kierowane do części rodziców, opiekunów, nauczycieli i pracowników organizacji oraz instytucji pomocowych.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

Chęć uczestnictwa mogą zgłaszać organizacje pozarządowe z całej Polski, które pracują na rzecz dzieci i młodzieży, i których działania statutowe są zgodne z celem naszego programu. Wszelkie informacje o aktualnie prowadzonych naborach można znaleźć tutaj!

JAK MOŻNA SIĘ ZAKWALIFIKOWAĆ?

Uczestników wybieramy na zasadzie otwartego konkursu. Każda organizacja pozarządowa, działająca na rzecz dzieci i młodzieży, może zgłosić swoją lokalną inicjatywę w formie projektu grantowego. Projekt musi spełnić dwa warunki. Po pierwsze, zaplanowane działania będą skupiać się na realizacji celu ogólnego programu. Po drugie, muszą realizować jedno lub więcej z działań szczegółowych, opisanych w części IV Regulaminu. Więcej informacji w regulaminie tegorocznego naboru.

JAKIE DZIAŁANIA MOGĄ BYĆ REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU?

Podstawą działań programowych jest zwiększenie dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej wśród dzieci. Oprócz warsztatów, zajęć grupowych i sesji indywidualnych sfinansujemy m.in. szczegółowe indywidualne diagnozy i analizy, przeprowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych i profilaktycznych, prowadzenie działań z zakresu psychoedukacji czy doszkalanie kadry specjalistów.

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA - UKRAINA NA ROK 2022

Specjalna edycja programu

W związku z wojną w Ukrainie Polska Akcja Humanitarna postanowiła wesprzeć osoby uciekające z Ukrainy, wśród których ogromną grupę stanowią dzieci i młodzież. Uruchamiamy nabór do programu, w ramach którego będziemy finansować działania na rzecz poprawy w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży dotkniętej konfliktem w Ukrainie, zaspokajać potrzeby społeczne i kulturalne oraz związane z pokonywaniem trudności szkolnych, a także zwiększać wiedzę rodziców i opiekunów oraz nauczycieli w zakresie wsparcia dzieci dotkniętych konfliktem i doświadczeniem uchodźstwa.

Nabór otwarty jest od 24 maja do 1 lipca 2022 r.

Regulamin
Wyniki naboru

Pobierz darmowy e-book:
"Pomocnik dla rodziców i opiekunów nastolatków"

We współpracy z Weekend.Gazeta.pl i przy wsparciu merytorycznym Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej, przygotowaliśmy Pomocnik dla rodziców i opiekunów nastolatków poświęcony kwestii zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poradnikowi towarzyszą szeroko zakrojone działania redakcyjne i promocyjne, które rozpoczęły się 22 lutego br. – tuż przed Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją.

Pomocnik dla rodziców i opiekunów nastolatków to wyjątkowy poradnik, który zwraca uwagę na skalę problemu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, wskazując konkretne sposoby działania i możliwości uzyskania pomocy. Motywacją do podjęcia tematu była niezwykle słaba kondycja opieki systemowej w Polsce oraz fakt, że sytuacja pandemiczna znacząco zwiększyła zapotrzebowanie nastolatków na pomoc psychologiczną. Inicjatorem projektu jest serwis Weekend.Gazeta.pl.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z poradnikiem tutaj!

“Pierwszy dzwonek”:
nowy pomocnik skierowany do osób pracujących
w oświacie

W ramach projektu “Pajacyk – pomoc psychospołeczna” wspieramy nie tylko dzieci i młodzież, ale również rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz inne osoby pracujące z dziećmi. Dlatego we współpracy z firmą POL przygotowaliśmy specjalny poradnik na temat rozpoznawania sygnałów i reagowania na problemy psychospołeczne dzieci i młodzieży, który kierujemy do osób pracujących w oświacie.

W Pomocniku opisane zostały zachowania dzieci, które mogą świadczyć o potrzebie pomocy, a także wskazówki dla nauczycieli/ek, by wiedzieli, jak wspierać dzieci w trudnym czasie: w jaki sposób się do nich zwracać, jakich słów używać, jak podejść do nich z empatią i ciepłem. Oprócz tego materiał podpowiada, jak rozmawiać z rodzicami na temat potencjalnych problemów ich dzieci oraz jak przy tym dbać o własne zdrowie i kondycję psychiczną. 

Pomocnik można pobrać bezpłatnie na stronie: https://polecmyzewsparciem.pl/.

zobacz film
o programie
pajacyk

Wpłać Nabór Świąteczny stół
pajacyka
#Pajacyk
bez
przerwy
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM